Terén a mapy

Orienteering Park Praděd

Na podzim roku 2013 byly v oblasti Vidnavy (CZ) a Glucholaz (PL) otevřeny dva nové areály pevných kontrol. Pod názvem Orienteering Park Praděd vybudoval oddíl SK HANÁ Orienteering za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v blízkosti těchto dvou měst pevné kontroly pro orientační běh a informační tabule. Díky tomu si mohou zájemci z řad veřejnosti vyzkoušet tento sport v praxi. V informačních centrech a dalších místech (uvedených na webových stránkách OPP) je možné si zdarma vyzvednout mapu a absolvovat některou z nabízených tratí. Pevné kontroly mohou využít rovněž například školní kolektivy nebo sportovní oddíly.

Terén v okolí Vidnavy patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co může Česká republika orientačním běžcům nabídnout. Je zcela jedinečný v tom, že byl formován (jako jediný v ČR) ustupujícím ledovcem, takže svým charakterem připomíná Skandinávii. Je tedy velmi členitý, je v něm množství kamenů, skal, balvanů, bažin. A co víc – zdejší terény byly od nepaměti využívány i hospodářsky, neboť obsahují velké množství rozmanitých nerostů. Jsou zde tedy pozůstatky těžební činnosti jako například malé žulové a vápencové lomy, prohlubeniny způsobené těžbou kaolinu nebo písku, velké množství melioračních rýh sloužících k odvodnění bažin – to vše atraktivitu zdejších terénů ještě zvyšuje. Nádherná, současnou civilizací téměř nedotčená příroda s divokými potoky, hlubokými tůněmi, hlubokými lesy, skalními útvary a spoustou zvěře – to je hlavní důvod, proč se do Vidnavy stále vracíme!