Změna čísla účtu pro platby

Upozorňujeme, že došlo ke změně čísla účtu pro platbu za přihlášku na SILVA O’Camp 2015. Nové číslo úču a další informace k platbě vidíte ve své přihlášce. Pokud jste uhradili zatím pouze zálohu, nezapomeňte další platbu provést již na nový účet 107-9790400287/0100 (var. symbol = ID v příhlášce).