Zásady ochrany osobních údajů

Aby náš spolek mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k Silva O´Camp, z.s. je Tomáš  Zdráhal, IČ: (03780848), se sídlem (Františka Stupky 528/1c, 779 00 Olomouc), telefon: (724089014), e-mail: (tomas@hanaorienteering.cz).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

 • Zpracování přihlášky na Silva O´camp a jejímu řádnému plnění.
 • Abychom mohli zajistit dopravu, ubytování, přípravu tréninků a závodů, přípravu stravy, dresy pro účastníky, popřípadě důležité informace pro zákonné zástupce, zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, číslo sportidentu, velikost dresů, kategorii oddíl i případnou dietu.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání Silva O´campu.
 • Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami naší společnosti a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: Microsoft, Mailchimp (newslettery s důležitými inforacemi), popřípadě i Krajská hygienická stanice. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Jako subjekt osobních údajů máte právo kdykoliv:

 • vznést požadavek na vymazání osobních údajů, tj., kdykoliv odvolat udělený souhlas,
 • vznést požadavek na zapomenutí osobních údajů,
 • vznést požadavek na výpis osobních údajů,
 • vznést námitku zpracování,
 • vznést požadavek na omezení zpracování na opravu údajů,
 • vznést požadavek na aktualizaci a opravu osobních údajů,
 • v případě porušení povinností správce osobních údajů při shromažďování, zpracování, archivování, se obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tomáš Zdráhal

Předseda spolku Silva O´camp, z.s.