Navýšení počtu míst na Silva O-camp

Díky velkému zájmu o Silva O´Camp, navyšujeme kvótu pro Česko-slovenské účastníky! Přidáváme dalších 10 míst a maximální počet tedy stoupl na 60. Nový seznam přihlášených, bude aktualizován co nejdříve.