Účastnický rekord/Participant record

Silva camp letos pokoří účastnický rekord z roku 2009! Máme přihlášen i rekordní počet zahraničních účastníků!! Téměř kompletní seznam letošních účastníků najdete na stránkách Silva O´campu. Nepodceňujeme přípravu a byli jsme navštívit kemp ve Vidnavě s předstihem, abychom probudili majitele objektu (Frantu a Iris) a připravili je i kemp na letošní  Silva O´Camp 2017!!!

Součástí připravy byla například i zatěžkávací zkouška rychlebských stezek, kterou vedl zkoušený cyklista a instruktor Ladislav Landis Hladik.

This year Silva O´camp brake participants record from 2009! We have also registered a record number of foreign participants!! A nearly complete list of this year’s participants can be found on the Silva O’Camp site. We do not underestimate the preparation and we visited the camp in Vidnava in advance to wake up the owners of the camp (Franta and Iris) and get a camp for this year ready.The preparations contains also a heavy-duty test Rychleby cycling trails lead by the experienced cyclist and instructor Ladislav Landis Hladik.