Co nového v přípravách na Silva camp 2019?

Dnešním dnem byly uzavřeny přihlášky českých a slovenských účastníků Silva O´campu 2019. Na některá uvolněná místa jsme zařadili náhradníky, takže momentálně je „domácí“ seznam aktuální. Rovněž jsme aktualizovali seznam zahraničních účastníků – většina výprav zatím poslala předpokládané počty, někteří (například Španělé) už mají i jmenné seznamy. Kromě standardních zemí máme i nováčky a celkový přehled vypadá následovně:

Česko- Slovensko         67 účastníků + 20 vedoucích

Izrael                           25 účastníků + 2 vedoucí

Španělsko                    58 účastníků + 6 vedoucích

Polsko                          20 účastníků + 2 vedoucí

Čína                             20 účastníků + 2 vedoucí

Bulharsko                    8 účastníků + 2 vedoucí

Ukrajina                      15 účastníků + 3 vedoucí

Itálie                            10 účastníků + 2 vedoucí

Chorvatsko                 3 účastníci

Belgie                          3 účastníci + 1 vedoucí

Estonsko                      5 účastníků + 2 vedoucí

 

Celkem se nás tedy zhruba stejně jako v loňském roce – více než 230 dětí a 40 vedoucích. Nyní usilovně pracujeme na programu campu, připravujeme tréninky a zajišťujeme všechny potřebné služby. Vzhledem k postupné obměně (omlazení ????) týmu vedoucích i letos vypisujeme „konkurz“ na nové kouče.

Co můžeme nabídnout?

Kompletní zabezpečení (ubytování, stravování, sportovní oblečení), práci v sehraném kolektivu, možnost tréninku, účast na společenském programu…

A co požadujeme?

Ideální vedoucí Silva campu by měl mít minimálně 18 let, umět alespoň částečně jeden světový jazyk (nejlépe angličtinu, případně španělštinu, čínštinu, chorvatštinu…), rozumět problematice orientačního běhu, mít trenérské zkušenosti a zkušenosti v práci s dětmi a mládeží.

Pokud tedy chcete strávit nezapomenutelných 10 dní v krásné přírodě, obklopený orientačními běžci z mnoha zemí, neváhejte a kontaktujte nás:

brko@hanaorienteering.cz

602 805 696