Silva O´camp 2020 mění termín

Silva O´camp 2020 bude v srpnu.

Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli uspořádat Silva O´camp 2020 v náhradním termínu – od 13. do 23. srpna 2020.

Rozhodnutí nebylo jednoduché, protože změna jakéhokoliv předem naplánovaného termínu je vždy problematická. Problematické je však letos prakticky všechno a my jsme chtěli mít především větší jistotu, že camp proběhne bez rizika možné nákazy coronavirem.

Vláda ČR sice připustila možnost konání letních táborů již od konce června, hygienická a bezpečnostní opatření s tím spojená jsou však nejen velmi přísná, ale v některých ohledech až nereálná (běhání po lese v rouškách….)

Je to zvláštní situace, kdy vláda na jedné straně z „bezpečnostních“ důvodů ruší povinnou školní docházku, na druhé straně svěří všechna rizika spojená s možností návratu pandemie do rukou dobrovolných vedoucích táborů ?.

My jsme se tedy rozhodli pro srpnový termín, kdy věříme, že už bude situace klidnější a umožní účast alespoň některým zahraničním týmům z okolních zemí (Slovensko, Polsko…).

Program a celková náplň campu bude stejná jako v předchozích letech, složení účastníků bude ale více „tuzemské“.

Prvním krokem, který musíme učinit je aktualizace seznamu již přihlášených účastníků. Proto Vás všechny poprosím o sdělení, zda s Vámi můžeme nadále počítat, či nikoliv. Pokud Vám nový termín nevyhovuje, nebo se z jakéhokoliv důvodu zúčastnit campu nechcete, bude Vám vrácena vložená částka na účet, který uvedete. Své rozhodnutí nám sdělte e-mailem (info@silvacamp.eu ) nejpozději do 31. května 2020.

Na závěr – vše špatné je k něčemu dobré – máme tak letos například možnost stále přijímat nové zájemce o Silva camp 2020 – stačí poslat e-mail, nebo se přihlásit na stránkách Silva O´campu!