Nová doba, nová pravidla

DŮLEŽITÉ!!

Na základě nových hygienicko-protiepidemických opatření stanovených pro zajištění letní dětské rekreace 2020, jsme nahradili původní přihlášku novými dokumenty, které budou pro letošní camp nezbytné. Jedná se o tyto formuláře: Papírová přihláška, Zmocnění zdravotníka, Prohlášení o bezinfekčnosti a Lékařský posudek. Poslední dokument, tedy lékařský posudek, může být nahrazen, jakýmkoliv jiným lékařským posudkem pro letní dětskou rekreaci v souladu s vyhláškou č. 106/2001 Sb. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci doporučujeme doložení lékařského posudku vystaveného v letošním roce.