O SILVA O'Campu

Více než 160 mladých orientačních běžců se každoročně v prázdninovém termínu setkává na největším soustředění pořádaném v České republice. SILVA O’Camp ve Vidnavě má už svou tradici – pod tímto názvem se poprvé konal v roce 1998. Historie letních soustředění, pořádaných olomouckými orientačními běžci je ve skutečnosti mnohem delší – v menším měřítku byly tyto campy každoročně pořádány v okolí Olomouce už od roku 1976. Přesunem do nových terénů v okolí Vidnavy dostala celá akce poněkud jiný charakter a dnes už je v podvědomí snad každého mladého orientačního běžce v České republice. Každým rokem se snažíme zlepšovat naše služby, udělat camp ještě zajímavějším a přitažlivějším pro jeho účastníky.

V roce 2010 jsme byli nuceni přemístit centrum tábora do areálu chaty Habina, nacházející se na druhé straně Černého potoka, neboť naše „stálá“ základna zchátrala natolik, že se stala prakticky neobyvatelnou.

Změna kupodivu SILVA O’Campu neublížila – naopak, objevili jsme zde mnoho pozitivního, a jak se zdá, z dočasné změny se stane změna trvalá. Proto tedy i v letošním roce počítáme s tímto areálem. Hodně finančních prostředků bylo investováno do aktualizace stávajících map, v roce 2012 nám přibyla zbrusu nová mapa „U Jakuba“ v bezprostřední blízkosti tábora. V letošním roce (2014) se můžeme těšit na komplexní aktualizaci celkové mapy provedené v souvislosti s pořádáním závodů Grand Prix Silesa, kterých se rovněž zúčastníme.

A na závěr – pro letošní ročník opět provádíme nábor nových koučů, i když samozřejmě počítáme se základním kádrem tzv. „pilířů“, přesto rádi uvítáme i nové tváře. Potřebovat budeme i zdravotníka, nebo zdravotnici.

Sportovní a kulturní program pro letošní rok už prochází posledními korekturami a v průběhu března ho zveřejníme na webové stránce.

Camp pro všechny

Od samého počátku jsme se snažili vytvořit camp pro všechny mladé zájemce o náš sport. I proto jsme zvolili poměrně netradičně širokou věkovou strukturu účastníků – od 8 do 18 let. Na jedné straně si tím komplikujeme naši práci – je rozdíl připravovat trénink či zábavu pro malé děti a pro teenagery, kteří mají představy o využití svého volného času určitě odlišné. Na našem campu je vítán jak ten, kdo s orientačním během teprve začíná, tak například dorostenecký reprezentant. Jsme přesvědčení, že camp dává příležitost všem učit se jeden od druhého, ukazuje se, že starší rádi pomáhají mladším, stávají se pro ně v dobrém smyslu vzory. Přátelství takto získaná často přetrvávají “věky“, stačí se podívat na kamarádská setkání při závodech po celé republice. Pro hlavní náplň campu – jednotlivé tréninky, výlety či závody jsou účastníci campu pochopitelně rozděleni do jednotlivých, zhruba 15 členných družstev umožňující vzájemné porovnávání.

Mezinárodní charakter

Už v roce 2003 jsme na SILVA O’Campu uvítali první orientační běžce z exotické ciziny – skupinu studentů z Číny. V následujících letech se mezinárodní charakter dále posiloval a tak campem zněly kromě češtiny také jiné, mnohdy exotické jazyky: hebrejština se mísila s čínštinou, švédština s maďarštinou či slovinským dialektem. “Oficiálním” jazykem však kromě češtiny byla, je a bude pro jistotu angličtina. Přínos je tak na první pohled patrný – nejen výměna zkušeností z tréninku v lese, ale i možnost procvičit si nenápadnou formou školní angličtinu. I v letošním roce se chceme dále zaměřit na získávání nových kontaktů, máme rozjednanou další spolupráci s oddíly i jednotlivci v Evropě i v zámoří. V této souvislosti jsme se zapojili do projektu Evropské Unie pro práci s mládeží, spolupracujeme s akademií orientačního běhu, která vychovává mladé talenty v Itálii, opět se chystáme hostit skupinu studentů z Číny a Japonska.

Kvalitní terény, kvalitní trénink

To jsou základní kameny našeho campu. V bezprostředním okolí campu se nacházejí bezesporu jedny z nejlepších terénů v České republice. V minulosti zde bylo pořádáno mnoho mezinárodních vícedenních závodů, několikrát i Mistrovství České republiky. Skály, kameny, bažinky, kopce i rovinatější partie, členitý terén – to vše připomíná kolébku orientačního běhu – skandinávské lesy. I přes náročnost a složitost tohoto terénu umíme najít prostor pro nácvik a výuku základních orientačních dovedností pro ty nejmenší. Ke kvalitnímu terénu patří kvalitní mapa. Ta současná je z roku 2010, revidována byla v roce 2012 a opět bude přepracována v roce 2014. To vše z dílny nejlepších českých mapařů, kteří zde zmapovali více než 15km2 prostoru. Na všech trénincích používáme kontroly se systémem SportIdent, mapy jsou vytištěny speciálně pro každý trénink či závod. Během campu si všichni účastníci vyzkouší “model Mistrovství světa”, zahrnující všechny typy závodů od sprintu přes long a middle po štafety. Také noční závod patří mezi vítané zpestření, zvláště když ne všichni účastníci mají speciální vybavení. Výsledky všech závodů a tréninků jsou zpracovány na počítači ihned po jejich ukončení a jsou k dispozici na webových stránkách SILVA O’Campu, každý večer probíhá vyhlašování výsledků (u tréninků po oddílech, u závodů za účasti všech účastníků campu).

Další sportovní aktivity

Tréninky pochopitelně zdaleka nevyplňují veškerý volný čas. Snažíme se nacházet další a další aktivity, které k prázdninám a mládí patří. Cyklistika je určitě vhodným doplňkem – kolo slouží nejen k výletům do okolí, ale například i jako dopravní prostředek k vzdálenějším tréninkům. Každoročně pořádaný triatlon by se bez kola také neobešel a tak už je kolo u všech účastníků v posledních letech samozřejmostí. V roce 2012 jsme pro zahraniční účastníky zakoupili 20 nových horských kol, takže není problém upravit program tak, aby se na všechny dostala porce cyklistiky. Fotbalový turnaj si během posledních let doslova “vybojoval” své místo v nabitém programu campu. Volný čas pomáhají vyplnit i další sporty, provozované buď přímo v campu – stolní tenis, beach volejbal a badminton, nebo v bezprostřední blízkosti centra – například plavání nedalekém bazénu.

Kulturní vyžití

V podstatě každý večer je připraven společný program – počínaje oblíbenými diskotékami, přes besedy s pozvanými reprezentanty České republiky v orientačním běhu až po oblíbenou volbu Miss Vidnava. Módní přehlídka s tématikou historie orientačního běhu se stala například hitem loňského ročníku. Táborová Olympiáda se svým charakterem řadí sice mezi sportovní akce, její slavnostní zahájení však představuje rozhodně “kulturní” zážitek a to nejen pro děti, ale i pro všechny vedoucí.

Zkušený kolektiv vedoucích

Vedení campu je složené z dobrovolníků, kteří, ač si na sebe berou velkou zodpovědnost, neztrácejí smysl pro humor a dobrou náladu. Optimální počet – dva vedoucí na jedno družstvo dává záruky, že všem účastníkům bude poskytnuta odpovídající péče. Pochopitelně vybíráme jiné typy k malým dětem, jiné “tvrďáky” pro ta nejstarší družstva. V kolektivu vedoucích jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví, což vede k pohodě a snadnějšímu zvládnutí různých problémů, které se mohou vyskytnout vždy a všude. Pro zahraniční účastníky máme k dispozici anglicky mluvící, zkušené orientační běžce a pedagogy.

Zapojení mladých odborníků

Mezi další speciality SILVA O’Campu patří fakt, že mnozí z bývalých účastníků se vrací do Vidnavy s tím, že pomohou při organizaci campu. Týká se to především oblasti výpočetní techniky – mladí “experti” vládnou technickému zázemí campu. Programování kontrol, vyčítání čipů, zpracování výsledků, obsluha zvukové aparatury – to je jen část jejich práce. Díky nim také provozujeme celotáborový “bufet” – hlavním, platidlem jsou zde speciální peníze, neboť SILVA O’Camp má své vlastní oběživo. Každý vedoucí má k dispozici svou banku, prostřednictvím které odměňuje členy svého družstva za dosažené výsledky. Webové stránky campu – rovněž dílo mladých nadšenců dosahují úrovně profesionálů. Jsou pravidelně aktualizovány, lze na nich nalézt výsledky z předchozích ročníků, aktuality, fotografie, hodnocení, adresy účastníků a v neposlední řadě přihláškové formuláře.

Mediální svět

SILVA O’Camp je pravidelně propagován prostřednictvím tisku, rozhlasu i televize. Každoročně za námi zavítá Česká televize, záznam z činnosti campu je možno zhlédnout na celoplošném vysílání ČT4. V regionálním příloze nejčtenějšího deníku MF DNES se zprávy o průběhu campu objevují již několik roků po sobě, stejně pravidelné jsou i reportáže Českého rozhlasu Olomouc.