Letošní camp pod záštitou kraje…

Silva o´camp 2019 se letos koná pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro sport, pana Ing. Petra Vrány. A my teď  usilovně pracujeme na možnosti návštěvy delegace z Olomouckého kraje v čele s panem náměstkem.